Kto vedie salón Eva?

Ako sa merať?

Ak chceme byť nenahraditeľní, musíme sa líšiť od druhých. (Coco Chanel)