Kto vedie salón Eva?

Ako sa merať?

Vestis virum reddit - Šaty robia človeka. (Quintilianus)